Informații Auto logo


› cautare avansata


  HomeNoutăți Noul Cod Rutier are acum și norme metodologice de aplicare

Noul Cod Rutier are acum și norme metodologice de aplicare

Publicat în data de: 05 Octombrie 2006
Categorii: Codul-rutier, Legislatie, Stiri.

Guvernul a aprobat ieri, 4 octombrie, Normele de aplicare a Ordonanței de Urgență 195/2006 privind circulația pe drumurile publice, cunoscută sub denumirea de Noul Cod Rutier.

Vehiculele care nu sunt supuse înmatriculării sau înregistrării, cu excepția bicicletelor sau a celor trase sau împinse cu mâna, vor avea drept de circulație pe drumurile publice numai în timpul zilei, șoferul oprit de poliție va fi obligat să rămână în vehicul cu mâinile pe volan, iar polițiștii vor trebui să poarte la rândul lor centură de siguranță.

Aceste măsuri sunt cuprinse în normele metodologice de aplicare a OU 195/2006 privind circulația pe drumurile publice, aprobate miercuri de Guvern. Documentul obligă administratorul drumului public să înlăture obstacolele aflate pe partea carosabilă, să ia măsuri pentru înlăturarea imediată a cauzelor evenimentelor rutiere cauzate de configurația, starea sau dotarea tehnică necorespunzătoare a drumului public și să semnalizeze corespunzător drumurile publice.

Perioada de suspendare a exercitării dreptului de a conduce un vehicul va putea fi redusă, la cererea titularului, la 30 de zile dacă acesta a fost declarat admis la testul de verificare a cunoașterii regulilor de circulație și a obținut permis de conducere cu cel puțin 1 an înainte de săvârșirea faptei.

Alte condiții care vor trebui îndeplinite pentru reducerea perioadei de suspendare este ca solicitantul să nu mai beneficiat de o astfel de măsură în ultimii 3 ani și să nu îi mai fi fost suspendat permisul în ultimii 2 ani, conform Actul normativ stabilește cadrul general privind circulația pe drumurile publice, drepturile și îndatoririle conducătorilor auto și ale pietonilor, precum și obligațiile care le revin administratorilor de drumuri publice.

De la data aderării României la UE, pentru a fi înscris la o unitate autorizată în vederea pregătirii teoretice și practice pentru obținerea permisului de conducere, solicitantul trebuie să facă dovada că este apt din punct de vedere psihologic. Înainte de a urma cursurile practice de învățare a conducerii unui vehicul pe drumurile publice, solicitantul trebuie să facă dovada pregătirii teoretice, într-o unitate autorizată, în vederea obținerii permisului de conducere. Cursurile practice de învățare a conducerii unui vehicul pe drumurile publice vor putea fi efectuate și de persoanele care nu au încă vârsta minimă prevăzută de lege pentru categoria sau subcategoria din care face parte vehiculul respectiv, dar nu cu mai mult de 3 luni înainte de împlinirea acesteia.

Examinarea la probele teoretice și practice pentru obținerea permisului de conducere poate fi efectuată și în alte localități decât în municipiul reședință de județ în care candidații își au domiciliul sau, în cazul cetățenilor străini, reședința, în baza ordinului prefectului. Examinarea la proba teoretică se poate face în limba minorității naționale sau într-o limbă de circulație internațională, potrivit solicitării persoanei examinate.

Femeile gravide în lună avansată de sarcină, conducătorii de autoturisme care execută servicii de transport public de persoane, în regim de taxi, când transportă pasageri, persoanele care au certificat medical în care să fie menționată afecțiunea care contraindică purtarea centurii de siguranță, instructorii auto pe timpul pregătirii practice și conducătorii de autoturisme pe timpul executării manevrei de mers înapoi sau care staționează nu vor fi obligați să poarte centura de siguranță.

Comisarul-șef Dumitru Jianu a afirmat că inclusiv polițiștii vor fi obligați să poarte centura de siguranță, în caz contrat urmând să fie sancționați "de către colegii lor".

Circulația pe drumurile publice a vehiculelor care nu sunt supuse înmatriculării sau înregistrării, cu excepția bicicletelor și a celor trase sau împinse cu mâna, va fi permisă numai în timpul zilei.

Conducătorul vehiculului oprit la semnalul regulamentar al polițistului rutier sau, după caz, al polițistului de frontieră, este obligat să rămână în vehicul, cu mâinile pe volan, iar ceilalți pasageri să nu deschidă portierele, respectând indicațiile polițistului, se mai aratăîn regulament.

În situația în care conducătorul de autovehicul sau tramvai, oprit în trafic pentru încălcarea unei norme rutiere, nu are asupra sa nici un act de identitate și nici permisul de conducere, polițistul rutier îl va conduce la cea mai apropiată unitate de poliție, pentru stabilirea identității și pentru verificarea în evidență a situației permisului de conducere, atunci când nu există posibilitatea realizării acestor verificări pe loc.

În cazul accidentelor de circulație din care au rezultat numai pagube materiale, conducătorii vehiculelor sunt obligați să se supună testării aerului expirat în vederea stabilirii alcoolemiei ori a consumului de produse sau substanțe stupefiante sau a medicamentelor cu efecte similare acestora. Dacă rezultatul testării arată o concentrație mai mare de 0,40 mg/l alcool pur în aerul expirat sau indică prezența în organism a substanțelor ori produselor stupefiante sau a medicamentelor cu efecte similare, conducătorii de vehicule sunt obligați să se supună recoltării probelor biologice.

Pentru determinarea alcoolemiei se recoltează două probe biologice la interval de o oră între prelevări. În cazul refuzului de prelevare a celei de-a doua probe biologice nu se efectuează calculul retroactiv al alcoolemiei.

În cazurile în care legea prevede retragerea plăcuțelor cu numărul de înmatriculare sau de înregistrare, conducătorul vehiculului este obligat să demonteze și să predea plăcuțele agentului constatator care a dispus măsura. Plăcuțele cu numărul de înmatriculare sau de înregistrare confiscate sunt predate la serviciul poliției rutiere pe raza căreia a fost constatată fapta pentru a fi trimise autorității competente care le-a eliberat.

Când pentru fapta săvârșită se aplică puncte de penalizare, agentul constatator are obligația să le înscrie în procesul-verbal de constatare a contravenției. Punctele de penalizare se înscriu în evidența conducătorilor de autovehicule sau tramvaie de către serviciul poliției rutiere pe raza căreia a fost constatată fapta.
Titularul permisului de conducere, la cerere, are dreptul să obțină, personal, la sediul poliției rutiere din județul care îl are în evidență, informații cu privire numărul de puncte de penalizare ce i-au fost aplicate. La cumulul a cel puțin 15 puncte de penalizare, serviciul poliției rutiere din județul care are în evidență conducătorul de autovehicul comunică acestuia, în scris, în termen de 10 zile de la data înregistrării în evidență a ultimelor puncte de penalizare, sancțiunea contravențională complementară a suspendării exercitării dreptului de a conduce, precum și obligația de a se prezenta la sediul poliției rutiere, în termen de 5 zile de la primirea înștiințării scrise, pentru a preda permisul de conducere.

Titularul permisului de conducere are dreptul de a conduce autovehicule de la data cumulării celor 15 puncte de penalizare și până la data expirării termenului când avea obligația de a preda permisul de conducere sau, după caz, până la data predării permisului de conducere. Suspendarea exercitării dreptului de a conduce autovehicule operează în ziua următoare celei în care a fost predat permisul de conducere sau, după caz, a expirat termenul de predare a acestuia. În cazul în care titularul permisului de conducere nu se prezintă la poliție, în termenul menționat în înștiințare, perioada de suspendare a exercitării dreptului de a conduce autovehicule se majorează, de drept, cu 30 de zile. În situația în care titularul permisului de conducere dovedește că a fost imposibil să se prezinte la poliție în termenul de 5 zile de la primirea înștiințării scrise, perioada majorată de suspendare a exercitării dreptului de a conduce autovehicule dispusă se anulează.

Vehiculele cu tracțiune animală, confiscate în condițiile legii, se predau autorităților administrației publice locale, pe bază de proces-verbal, în vederea transmiterii acestora spre valorificare.

Imobilizarea unui vehicul se dispune și se efectuează de către poliția rutieră, în cazurile și în condițiile prevăzute de lege. Imobilizarea se face, în prezența unui martor asistent, prin folosirea, în interiorul sau în exteriorul vehiculului, a unor dispozitive tehnice sau a altor mijloace de blocare, care se consemnează în procesul-verbal de constatare a faptei pentru care s-a dispus măsura. În lipsa unui martor asistent, polițistul rutier precizează motivele care au condus la încheierea procesului-verbal în acest mod. Imobilizarea unui vehicul este interzisă în toate locurile unde oprirea sau staționarea sunt interzise.

Atunci când se impune imobilizarea unui vehicul care transportă produse sau substanțe periculoase, polițistul rutier este obligat să anunțe imediat unitatea de poliție din care face parte pentru a se stabili, împreună cu unitățile Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, destinația finală pentru parcarea autovehiculului. Imobilizarea unui vehicul care efectuează transport de mărfuri sau produse periculoase ori cu gabarite și/sau mase depășite se dispune de către poliția rutieră, în condițiile stabilite împreună cu reprezentanții autorităților cu atribuții în domeniu.

Restituirea permisului de conducere se dispune de către șeful serviciului poliției rutiere care îl are în evidență, la cererea titularului, la expirarea termenului de suspendare, dacă titularul a promovat testul de verificare a cunoașterii regulilor de circulație sau în baza certificatului medico-legal prin care se confirmă că afecțiunile medicale care au determinat declararea persoanei respective ca inaptă medical au încetat.

Verificarea cunoașterii regulilor de circulație constă în completarea unui test grilă cu 15 întrebări din legislația rutieră. Este declarat „promovată” persoana care a formulat răspunsul corect la cel puțin 13 întrebări.Contravenientul este obligat să susțină examenul de verificare a cunoașterii regulilor de circulație, în perioada executării sancțiunii contravenționale complementare a suspendării exercitării dreptului de a conduce, în zilele stabilite, săptămânal, la nivelul serviciului poliției rutiere.

Conducătorul de autovehicul sau tramvai nu beneficiază de reducerea perioadei de suspendare a exercitării dreptului de a conduce dacă perioada de suspendare a fost majorată, dacă a cumulat, din nou, cel puțin 15 puncte de penalizare în următoarele 12 luni de la data expirării ultimei suspendări a exercitării dreptului de a conduce, dacă a fost implicat într-un accident de circulație din care au rezultat numai pagube materiale, iar rezultatul testării aerului expirat sau al probelor biologice au stabilit că a condus vehiculul în timp ce se afla sub influența alcoolului sau dacă sancțiunea contravențională complementară s-a dispus pentru că nu a oprit la trecerea la nivel cu calea ferată când barierele sau semibarierele sunt coborâte ori în curs de coborâre sau când semnalele cu lumini roșii și/sau sonore sunt în funcțiune.

Prevederile vor fi aplicate de la data intrării în vigoare a Legii de aprobare a OU 195/2006 privind circulația pe drumurile publice.

 
foto-Noul Cod Rutier are acum și norme metodologice de aplicare
 
 
 
Citește și:
› Folosești Waze?! Poți rămâne fără permis! ...06/10/2019
› Amenzile de circuție se pot plăti la jumătate în 15 zile ...25/08/2018
› INTERZISE: Mașinile cu volan pe dreapta nu vor mai putea fi înmat ...22/08/2018
› Folosești Waze?! Poți rămâne fără permis! ...06/10/2019
› Amenzile de circuție se pot plăti la jumătate în 15 zile ...25/08/2018
› INTERZISE: Mașinile cu volan pe dreapta nu vor mai putea fi înmat ...22/08/2018
Comentariile cititorilor:
comments powered by Disqus


Comentează pe FORUM!
Înapoi la noutăți

 

Anunturi masini noi si second hand


Home | Știri auto | Promoții auto | Drive test | Mașini noi | Mașini SH | Utile | RCA 2020 | Wallpapers | Forum | Publicitate | Contact | RSS Feed 2.0 | urmărește Informații Auto pe Twitter

©2005 - 2020 Informații Auto. Toate drepturile rezervate.